X
تبلیغات
♥دخـــــــتریــ با موهایـ عروسکـــیـــ♥♥دخـــــــتریــ با موهایـ عروسکـــیـــ♥

مـَن هَمینـمـ (!)

◄ نـَـﮧ چـِشـماטּ ِ آبـےِ دارَمـ

◄ نـَﮧ کـَفـش ِ پـاشـنـﮧ بُـلـَنـد ...

◄ ڪَتـانـی میپـوشـَُمـ (!)

◄ روی ِ چـَمـَטּ هـا غـَلـتـ مـیزَنَـمـ

◄ نـِگـَراטּ ِ پاڪ شـُدטּ ِ رُژ ِ لـَبـَمـ نیـسـتَمـ ...

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ،

دوستَت ندآرَم

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد


◄ خـالـِصـانـﮧ هَمینـَمـ (!)سادگیم را نمی فروشم!

واقعیت این است که:

من دختریم که نه یک کمد پُر از کفشهای پاشنه دارِ ده سانتی دارم

نه پیراهنهای شبِ آنچنانی

نه لباسهای مارکدار و گران

نه دکُلته های س...سی

نه کیفهای لوییس ویلتون

راستش را اگر بخواهی...

من عاشقِ جین و تی شرت و تاپهایِ رنگیِ دخترانه ام

آل استاری بپوشم و هندزفری در گوش بگذارم

پیاده روی کنم غرق در افکارم

من پیراهنهای دخترانه ای که شاید دیگر به تنِ کسی نبینی

با گلهایِ ریزِ یاس را خیلی دوست دارم...

شاید اسپُرت بودن سالهاست از مُد اُفتاده است

ولی من همان دخترِ آن دورانم

دروغ نگویم تا به حال

رنگِ ***** هایِ پر سر و صدای شبانه را ندیده ام

اما تا دلت بخواهد

شبها بیخوابی کشیده ام و آرام آرام با خدا حرف زده ام

راستش را بخواهی

من همینم و ساده بودنم را به همین سادگی دوست دارم و

ساده خواهم ماند

بیخیالِ پاشنه هایِ کفشِ دخترانِ سرزمینم که روز به روز بلندتر میشود

وکتانی پوشی مثلِ من هر روز کوتاهتر!من سادگیم را به هیچ حس و مُدی نخواهم فروخت


من عاشق دخترونگی هامم...عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ...
عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم...
سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ...
گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...
جــــیغهای بنـــفش از تـــه دل تو تـــرن شـــهربازی ...
چیـــدن لاک های رنــگ و وارنـــگم ... 
بـــهم ریختـــنشون ...
چـــیدنشـــون ... 
و بـــاز دوبـــاره ...
دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهوبلـــندبلـــند خندیدنــامون ...
حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــار مخـــاطب خــاص کـــردن...
کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگارنگم ...
ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های هایگـــریه کـــردن ...
لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ...
قهـــر کــــردنام با مامان خانـــــوم ...
گـــریه هـــای ازتـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن ...
دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم ازمعـــصومیت و تنهاییـــام ...
مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ...
نـــه با تمـــاشایفـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ...
نـــه بـــا آزاد بـــودن و گـــشت زدنـــای نصف شبـــآ ...
نـــه بـــا بــی دغدغهسیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شــــهرم وقتــــی آســــمونش ابـــریه ...
نـــه بـــا هـــیچیههــــیچی ...
دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه ......
آهـــــــــــــــــــــــــــای پسر با توام....
من اون دختریم که..
نه پاشنه 15 سانتی پام کنم
نه ساعت 12 شب باهات بیام بیرون...
نه میام مهمونی
نه لب به مشروب و سیگار میزنم
نه باهات هم خواب میشم 
نه عزیزم،من نیستم...
تیپم ساده ست
شلوار جین میپوشم
اخلاقم اینه
کفشامم همه اسپرتن
ساعت 9 شب هم باید خونه باشم
من اینم.....

بـسـمـ ِ اللــــ(♥)ـــﮧ

+ سه شنبه دوم مهر 1392| 14:28|niki|
هـــــــــــــــــی تو...

با خود چه فکر کرده ای؟!

از من دور باش...!

خیلی وقت است

از سنگ هم سخت تر شده ام...

تنها کاری که میتوانم انجام دهم

ضربه زدن است...

دل شکستن است...

اشک درآوردن است...

از من دور باش...

لعنتی نمیبینی دیگر هیچ شباهتی به انسان ندارم

نمی بینی از اشک هایت خنده ام میگیرد...

با خود چه فکر کرده ای؟!

خیلی وقت است دیگر هیچ قلبی ندارم...!

+ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393| 20:56|niki|
دم آرمین 2afm گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...

با این که کلی دختره بهش خیانت کرده بود بازم گفت:

رفتی با اینکه میدونستی

تو رو دوست داشتم و رو هیچکی نی اون حسی

که رو تو بود و هست

ولی من میگم....

حس من رو تو فقط بود

مخاطب بی خاصیتم...

+ جمعه بیست و دوم فروردین 1393| 0:8|niki|
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   


+ پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392| 21:53|niki|
دلــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــ ...

گـــــــــــــــــــــــــریه میخواهد...

از تـــــــــــــــه تـــــــــــــــه تـــــــــــــه دلــــــــــــــــــــــــــــم...

مثل بچگیــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــ...

دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم...

رفتن میخواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد...

رفتنیــــــــــــــــــــــــــــــــ بیــــ بازگشت...

+ چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392| 19:32|niki|

مثه خودمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خخخ

+ جمعه شانزدهم اسفند 1392| 17:20|niki


خواهش میکنم همــــــــــــــــــــــــــــــــــه پست ثابتمو بخونن.مخصوصا بعضی پسرا که زر مفت نزنن

+ جمعه نهم اسفند 1392| 15:28|niki
برای همه خوب باش.....!

آن که فهمید،همیشه کنارت خواهد بود....!

و آنکس که نفهمید،روزی دلش برای خوبی هایت تنگ میشود....!

                  

                       ولنتاین مبارک!!!

                                       پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/

+ جمعه بیست و پنجم بهمن 1392| 15:16|niki
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﯾﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﺪﻡ

ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟

ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ ﺩﺍﺭﯾﻢ

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﺁﺏ ﻭ ﺩﻭﻧﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﻤﯿﺮه 
ﮐﺼﺎﻓﻂ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ﻟﻨﮕﻪ ﮐﻔﺶ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﮐﺮﺩ!!!          

دقت کردین وقتی مهمون میاد

آشغال ریزه های روی قالی چقدر به چشم میان و بزرگ میشن ؟!

اصلا میان جلو سلام واحوالپرسی میکنن !!!   
+ یکشنبه بیستم بهمن 1392| 13:46|niki

 

وقتی داری با یکی درد و دل می کنی

اگه طرف گفت : “اینکه چیزی نیست”

دورخیز کن با آرنج راستت محکم بزن تو چشم چپش

تا مغزش از گوش راستش بپاچه بیرون !

+ جمعه یازدهم بهمن 1392| 18:17|niki