X
تبلیغات
♥دخـــــــتریــ با موهایـ عروسکـــیـــ♥
من همینم
مـَن هَمینـمـ (!)

◄ نـَـﮧ چـِشـماטּ ِ آبـےِ دارَمـ

◄ نـَﮧ کـَفـش ِ پـاشـنـﮧ بُـلـَنـد ...

◄ ڪَتـانـی میپـوشـَُمـ (!)

◄ روی ِ چـَمـَטּ هـا غـَلـتـ مـیزَنَـمـ

◄ نـِگـَراטּ ِ پاڪ شـُدטּ ِ رُژ ِ لـَبـَمـ نیـسـتَمـ ...

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ،

دوستَت ندآرَم

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد


◄ خـالـِصـانـﮧ هَمینـَمـ (!)سادگیم را نمی فروشم!

واقعیت این است که:

من دختریم که نه یک کمد پُر از کفشهای پاشنه دارِ ده سانتی دارم

نه پیراهنهای شبِ آنچنانی

نه لباسهای مارکدار و گران

نه دکُلته های س...سی

نه کیفهای لوییس ویلتون

راستش را اگر بخواهی...

من عاشقِ جین و تی شرت و تاپهایِ رنگیِ دخترانه ام

آل استاری بپوشم و هندزفری در گوش بگذارم

پیاده روی کنم غرق در افکارم

من پیراهنهای دخترانه ای که شاید دیگر به تنِ کسی نبینی

با گلهایِ ریزِ یاس را خیلی دوست دارم...

شاید اسپُرت بودن سالهاست از مُد اُفتاده است

ولی من همان دخترِ آن دورانم

دروغ نگویم تا به حال

رنگِ ***** هایِ پر سر و صدای شبانه را ندیده ام

اما تا دلت بخواهد

شبها بیخوابی کشیده ام و آرام آرام با خدا حرف زده ام

راستش را بخواهی

من همینم و ساده بودنم را به همین سادگی دوست دارم و

ساده خواهم ماند

بیخیالِ پاشنه هایِ کفشِ دخترانِ سرزمینم که روز به روز بلندتر میشود

وکتانی پوشی مثلِ من هر روز کوتاهتر!من سادگیم را به هیچ حس و مُدی نخواهم فروخت


من عاشق دخترونگی هامم...عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ...
عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم...
سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ...
گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...
جــــیغهای بنـــفش از تـــه دل تو تـــرن شـــهربازی ...
چیـــدن لاک های رنــگ و وارنـــگم ... 
بـــهم ریختـــنشون ...
چـــیدنشـــون ... 
و بـــاز دوبـــاره ...
دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهوبلـــندبلـــند خندیدنــامون ...
حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــار مخـــاطب خــاص کـــردن...
کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگارنگم ...
ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های هایگـــریه کـــردن ...
لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ...
قهـــر کــــردنام با مامان خانـــــوم ...
گـــریه هـــای ازتـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن ...
دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم ازمعـــصومیت و تنهاییـــام ...
مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ...
نـــه با تمـــاشایفـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ...
نـــه بـــا آزاد بـــودن و گـــشت زدنـــای نصف شبـــآ ...
نـــه بـــا بــی دغدغهسیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شــــهرم وقتــــی آســــمونش ابـــریه ...
نـــه بـــا هـــیچیههــــیچی ...
دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه ......
آهـــــــــــــــــــــــــــای پسر با توام....
من اون دختریم که..
نه پاشنه 15 سانتی پام کنم
نه ساعت 12 شب باهات بیام بیرون...
نه میام مهمونی
نه لب به مشروب و سیگار میزنم
نه باهات هم خواب میشم 
نه عزیزم،من نیستم...
تیپم ساده ست
شلوار جین میپوشم
اخلاقم اینه
کفشامم همه اسپرتن
ساعت 9 شب هم باید خونه باشم
من اینم.....

بـسـمـ ِ اللــــ(♥)ـــﮧ

14:28 سه شنبه دوم مهر 1392 niki
دم آرمین 2afm گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...

با این که کلی دختره بهش خیانت کرده بود بازم گفت:

رفتی با اینکه میدونستی

تو رو دوست داشتم و رو هیچکی نی اون حسی

که رو تو بود و هست

ولی من میگم....

حس من رو تو فقط بود

مخاطب بی خاصیتم...

0:8 جمعه بیست و دوم فروردین 1393 niki
عید مبارک
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   


21:53 پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 niki
گریه
دلــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــ ...

گـــــــــــــــــــــــــریه میخواهد...

از تـــــــــــــــه تـــــــــــــــه تـــــــــــــه دلــــــــــــــــــــــــــــم...

مثل بچگیــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــ...

دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم...

رفتن میخواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد...

رفتنیــــــــــــــــــــــــــــــــ بیــــ بازگشت...

19:32 چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 niki
دخی باس...

مثه خودمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خخخ

17:20 جمعه شانزدهم اسفند 1392 niki
دخی است دیگر...


خواهش میکنم همــــــــــــــــــــــــــــــــــه پست ثابتمو بخونن.مخصوصا بعضی پسرا که زر مفت نزنن

15:28 جمعه نهم اسفند 1392 niki
ولنتاین
برای همه خوب باش.....!

آن که فهمید،همیشه کنارت خواهد بود....!

و آنکس که نفهمید،روزی دلش برای خوبی هایت تنگ میشود....!

                  

                       ولنتاین مبارک!!!

                                       پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/

15:16 جمعه بیست و پنجم بهمن 1392 niki
جوجه!!!
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﯾﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﺪﻡ

ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟

ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ ﺩﺍﺭﯾﻢ

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﺁﺏ ﻭ ﺩﻭﻧﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﻤﯿﺮه 
ﮐﺼﺎﻓﻂ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ﻟﻨﮕﻪ ﮐﻔﺶ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﮐﺮﺩ!!!          

دقت کردین وقتی مهمون میاد

آشغال ریزه های روی قالی چقدر به چشم میان و بزرگ میشن ؟!

اصلا میان جلو سلام واحوالپرسی میکنن !!!   
13:46 یکشنبه بیستم بهمن 1392 niki
این که چیزی نیس

 

وقتی داری با یکی درد و دل می کنی

اگه طرف گفت : “اینکه چیزی نیست”

دورخیز کن با آرنج راستت محکم بزن تو چشم چپش

تا مغزش از گوش راستش بپاچه بیرون !

18:17 جمعه یازدهم بهمن 1392 niki
داغـــــــــــــــــــــــــــــــونم!!!
حالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم داره از خودم به هم میخوره...

از دنیا هم حالم داره به هم میخوره....

تو این دنیای لعنتــــــــــــــــــــــــــــــــی هرچی بیشتر سگ دو بزنی و بیشتر تلاش کنی به هیچ جا نمیرسی!!!

این دنیا مثه باتلاقه.هرچی بیشتر دست و پا بزنی بیشتر از زندگی کردن دور میمونی...

من الان واقعا تو باتلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــم!!!

خسته شدم از بس دویدم ولی به جایی نرسیدم...

دلم میخواد برم....

از این دنیا...

روحیه ام خرابه....

دو یا سه روزه دیگه مثه قبل نیستم...با هرچیزی نمیخندم...یعنی اصلا نمیخندم...

بچه ها با حرفاتون کمکم کنید...  


داغونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم!!

همانند افسری که دخترش...

عاشـــــــــــــــــــــق سرباز دشمن شده است!

23:27 دوشنبه سی ام دی 1392 niki
Menu
Home Profile Posts
About Me

قوانین وبلاگ:

1.ورود اطفال و بزرگ سالان ممنوع.
2.ورود آقایان و خانوم ها و غیره ها چی؟ ممنوع.
3.استعمال دو خانیات و سه خانیات و بالاتر اکیدا ممنوع.
4.ورود سگ،گربه،سوسک،
مگس،و ...ممنوع.
5.ورود با جوراب نشسته ممنوع.
6.ورود آدمهای کم ظرفیت،با ظرفیت وفاقد ظرفیت هم ممنوع.
7.نظر دادن بدون ذکر نام و ایمیل ممنوع.
8.ورود آدمهای بد اخلاق ممنوع.
9.لطفا تقاضای نسیه نکنید(چون نسیه خیلی وقته که مرده).
10.دست کردن تو دماغ ممنوع.
11.کفشاتم در بیار بچه...حتی شما دوست گرامی
12.دنیا دو روزه.فقط بخند!!!
13.هرکس هم که بیاید و نظر ندهد،الهی نظرات وبلاگش -0- بشود.
14.پروفایلم هم فعاله
Before
Categories
Friends
-Daily-
دختری کشف نشدنی(لیلا جون)
هواداران تیم ملی والیبال(حامد جون)
بمب خنده(بیتا جون)
در دنیای من(شیدا جون)
SeCret DanCe
سرمشق گم شده(ماریا جون)
هر لحظه که میگذرد...(فاطمه جون)
تنهاتر از همیشه(حسن جون)
با لبخند وارد شوید(سارا جون)
وای به حال من(اون جون)
فصل آخر(رضا جون)
coming soon
پسر بارونی(امین جون)
ستاره خاموش با نگین درخشان(شاهرخ جون)
نگهبان قبرستان
جالب!جالب!جالب(هیچ خانوم)
khianat = khianat (مینا جون)
ردپای لاوی(لاوی)
علی
عاشق استقلال(شقایق جون)
عشق قرمز من(اعظم جون)
دنیای ورزش
only volley(حامد جون)
عشق است والیبال
ورزش و هنر
بخند تا دنیا به روت بخنده(نفس جونم)
hichki mesle to nabood
عشق بی انتهای من
لجباز
international Iran"s volleyball team
سایه ی عشق
دلشکسته عاشق
@@ دختر شیطون @@
بعد از تو...!
رفقای باحال سمپادی
دختر مو مشکی
یه دخمل شیطون بلا
بهترین کاپیتان دنیا
×× خط خطی های من ××
مدیونی اگه نخندی...
فقط به عشق خودت
قصر رویایی
قاطی پاتی
s+m=زندگی
این جا همه چی در همه!!!
کافه مادلن
ღ¸.•*`پسرک شیطون`*•.¸ ღ
(*حس ارامش*)
یکی بود...دیگه نیست
♥ღ♥ღ♥قرارنبود...!♥ღ♥ღ♥
جوکستان
مثبت من
ღ دختری بی لبخند ღ
زندگیم با طعم دوسيب
خنده دار جالب
کلوپ هوداران تیم ملی والیبال
خدا جونم
♥♥♥ BARBEI ♥♥♥
جنون عشق
تنهایی من
♠◘ سکوت لحظه ها ◘♠
❀⊱❤‿❤دختر بازیگوش⊰❤‿❤❀ ◕ ‿ ◕
والیبال ایران(FIVB)
♥ منـ از شبــ تاریکــ ترمـ ...♥
دنیای خط خطی من
follow your heart
بعضیا در جریان باشن...
♀♥دخترے با رویاهاے بزرگ ♀♥
نا عادلانهـــ رفتیِــــ
alone boy
تنها تز از تنها
دختر 163 سانتی...
غرور لعنتی...
عاشــــــــــــــــــــــــــقانه
wake up to your dreams
شکار عشق...!
عکس های خفن
دخملای شیطون
....Barbie....
Design
Other