♥دخـــــــتریــ با موهایـ عروسکـــیـــ♥


من همینم
 بـسـمـ ِ اللــــ(♥)ـــﮧ
 
مـَن هَمینـمـ (!)
 
◄ نـَـﮧ چـِشـماטּ ِ آبـےِ دارَمـ
 
◄ نـَﮧ کـَفـش ِ پـاشـنـﮧ بُـلـَنـد ...
 
◄ ڪَتـانـی میپـوشـَُمـ (!)
 
◄ روی ِ چـَمـَטּ هـا غـَلـتـ مـیزَنَـمـ
 
◄ نـِگـَراטּ ِ پاڪ شـُدטּ ِ رُژ ِ لـَبـَمـ نیـسـتَمـ ...
 
بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ،

دوستَت ندآرَم

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد

 

 

 
◄ خـالـِصـانـﮧ هَمینـَمـ (!)
 
 
 
سادگیم را نمی فروشم!

واقعیت این است که:

من دختریم که نه یک کمد پُر از کفشهای پاشنه دارِ ده سانتی دارم

نه پیراهنهای شبِ آنچنانی

نه لباسهای مارکدار و گران

نه دکُلته های س...سی

نه کیفهای لوییس ویلتون

راستش را اگر بخواهی...

من عاشقِ جین و تی شرت و تاپهایِ رنگیِ دخترانه ام

آل استاری بپوشم و هندزفری در گوش بگذارم

پیاده روی کنم غرق در افکارم

من پیراهنهای دخترانه ای که شاید دیگر به تنِ کسی نبینی

با گلهایِ ریزِ یاس را خیلی دوست دارم...

شاید اسپُرت بودن سالهاست از مُد اُفتاده است

ولی من همان دخترِ آن دورانم

دروغ نگویم تا به حال

رنگِ ***** هایِ پر سر و صدای شبانه را ندیده ام

اما تا دلت بخواهد

شبها بیخوابی کشیده ام و آرام آرام با خدا حرف زده ام

راستش را بخواهی

من همینم و ساده بودنم را به همین سادگی دوست دارم و

ساده خواهم ماند

بیخیالِ پاشنه هایِ کفشِ دخترانِ سرزمینم که روز به روز بلندتر میشود

وکتانی پوشی مثلِ من هر روز کوتاهتر!من سادگیم را به هیچ حس و مُدی نخواهم فروخت
 
 

 

من عاشق دخترونگی هامم...عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ...
عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم...
سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ...
گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...
جــــیغهای بنـــفش از تـــه دل تو تـــرن شـــهربازی ...
چیـــدن لاک های رنــگ و وارنـــگم ... 
بـــهم ریختـــنشون ...
چـــیدنشـــون ... 
و بـــاز دوبـــاره ...
دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهوبلـــندبلـــند خندیدنــامون ...
حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــار مخـــاطب خــاص کـــردن...
کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگارنگم ...
ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های هایگـــریه کـــردن ...
لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ...
قهـــر کــــردنام با مامان خانـــــوم ...
گـــریه هـــای ازتـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن ...
دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم ازمعـــصومیت و تنهاییـــام ...
مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ...
نـــه با تمـــاشایفـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ...
نـــه بـــا آزاد بـــودن و گـــشت زدنـــای نصف شبـــآ ...
نـــه بـــا بــی دغدغهسیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شــــهرم وقتــــی آســــمونش ابـــریه ...
نـــه بـــا هـــیچیههــــیچی ...
دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه ......
 
 
 
 
آهـــــــــــــــــــــــــــای پسر با توام....
من اون دختریم که..
نه پاشنه 15 سانتی پام کنم
نه ساعت 12 شب باهات بیام بیرون...
نه میام مهمونی
نه لب به مشروب و سیگار میزنم
نه باهات هم خواب میشم 
نه عزیزم،من نیستم...
تیپم ساده ست
شلوار جین میپوشم
اخلاقم اینه
کفشامم همه اسپرتن
ساعت 9 شب هم باید خونه باشم
من اینم.....
 

 

 donya


مَـــלּ هَمینَم! グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字 یـہ آכҐ تخس و مغرور… 

 یـہ آכҐ بی حوصله… グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字 یـہ آכҐ بی اعصاب… 

 یڪی ڪـہ قبلنا اینجوری نبوכ… グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

 


ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﻮﻻﺕ ﺭُﮊ ﻭ ﺭﯾﻤِﻞ ﻣﯿﺨَﺮﯼ ✘ ﻣﻦ لَواشَک ﻭ ﺷُﮑُﻼﺕ √
ﺗﻮ ﺩﻭﺱ ﭘِﺴَرِﺗﻮ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑُﻨﯽ ﺑَﺮﺍﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺑِﺨَﺮﻩ ✘ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑُﻨَﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺑَﺮﺍﻡ ﻣﯿﺎﺭَه
ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺳِﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺰﻧﯽ ✘ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺘﻮﻧﯽ ﻭ ﮐﻮﻟﻪ ﭘُﺸﺘﯽ ﻣﯿﺮﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ √ 
ﺗﻮ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕِ ﮔﻮﺭِ ﺧَﺮﯼ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯽ ✘ ﻣﻦ سر تا پا 
ﺑِﺮﻧﺪ میپوشم √
منم دخترم تو هم دختر
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ...هه.?? پَس تو داااااااافِ اين و اون باش ... ......من پرنسس باباییم ميمونم ....


duf
من از داف بودن متنفرم...

از داف پندارها هم متنفرم...

ا از مردان و پسران داف پرور هم متنفرم...

اصلا از هرچه که بوي داف بدهد متنفرم...

من دوست دارم به جاي موهاي بلوند کمي شعور داشته باشم.

. جاي کمر باريک کمي کتاب بخوانم..

. به جاي پوشيدن لباس مارک موسيقي فاخر گوش کنم..

کمي فلسفه بدانم....

بنشينم توي يک کافه پايين شهري و از هنر و فلسفه حرف بزنم...

دوست دارم به جاي داف بودن کمي بدانم... همين.


ehsas?


موضوع مهم
یه موضوع خیلی مهم رو میخوام باهاتون مطرح کنم.

لطفا هرکس حتی برای اولین بار به وبلاگ من میاد اینو بخونه چون خیلی مهمه.

اگر برای اولین بار اومدی وبلاگم لطفا از این جمله ها که : از وبلاگت خوشم اومد یا وبلاگت نازه حتما سری هم به ما بزن  یا با تبادل لینک موافقی یا .... کلا از اینجور چیزا نگید به من.

چون به شدت آلرژی دارم.دلیل این آلرژیمم اینه که اصلا تابلوئه هیچ کدوم از پستامو نخوندید

من این وبلاگو درست کردم تا فقط حرفای دلمو بزنم و بقیه بخونن.نه این که یه سره لینکامو زیاد کنم

آره عیزم من اینطوریم

نمیخوایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو


مرد اونــــهـ کهـ ...
مرد اونــــهـ کهـ ...
که وقتی با اخمــ نگات میکنهـ بفهمی باید شالتـــو بکشی جلو....
نهـ مث پســــرای الان که تو قـــــرار اول میگن:
شالتو بردار ببینم موهات چهـ شکلیهـ....
مرد اونهـ کهـ...
شیطنت و خنده هاش پیش تو و اخمش مال بقیس...
نه مث پسرای الان که با همهـ میگن میخندن به تو کهـ میرسن ...
فکر میکنن با اخم و بدخلقی مـــــرد شدن...
مرد اونه که...
بعضی وقتا انقدر شلختهـ باشهـ تا تـو دست ببری تو موهاش و باخندهـ موهاشو مرتب کنی....
نه مث پسرای الان که دست بهشون میزنی میترسن دکورشون خراب شهـ...
مرد اونهـ کهـ...
تیپش انقدر با وقارومتین باشه که وقتی نگاش میکنی...
تو دلت قربون صدقش بری و بهش افتخار کنی...
نه مث پسرای الان که تی شرت صورتی میپوشن با قلبای سفید..
فردا..زرد با ستاره های ابی...
مرد اونهـ کهـ...
وقتی میفهمه دوسـش داری هــــواتو بیشتر داشته باشهـ...


امام رضا
ﺎﺩﺵ ﺑﺨﻴﺮ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ
ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻡ ﮐﺮﻣﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺸﻴﻨﻴﻢ ﺭﻭ ﻭﻳﻠﭽﺮ !
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻭﺭﺩﻳﻢ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻡ
ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ
ﭼﺸﻤﺘﻮﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺪ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﺣﻮﺍﺳﺵ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﺠﺎﺱ
ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻭﻳﻠﭽﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯾﺎﺩ ﭘﯿﺶ ﺑﻘﻴﻪ ﮐﻪ ﺩﻳﺪ ﻣﻠﺖ
ﻳﺠﻮﺭﻱ ﻧﮕﺎﺵ ﻣﻴﮑﻨﻦ !
ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻭﻳﻠﭽﺮ ! ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﺟﻪ ﻏﻠﻄﻲ
ﮐﺮﺩﻩ !
ﻧﺎﻣﺮﺩﺍ ﺍﻣﻮﻥ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻩ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﺑﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭﺵ
ﮐﺎﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻔﺎ ﮔﺮﻓﺘﻩ
ﭘﻴﺮﻫﻨﺷﻮ ﺗﻴﮑﻪ ﺗﻴﮑﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺧﺮﺵ ﻃﻮﺭﻱ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﻳﻠﭽﺮ ﺗﺎ
ﻫﺘﻞ ﺭﻓﺘﻴﻢ ...


آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکُن های Lady 3D

آیکن های لیدی شکلاتی

آیکن های لیدی شکلاتی

آیکن های لیدی شکلاتی

آیکن های لیدی شکلاتی

دریافتـــ کد های موس برآی وِبلآگکـ ـُ ـد هـ ـ ـآیِ قـ ـ ـآلِـ ـِ ـب

مرجع كد اهنگ


كد كج شدن تصاوير